เราชนะ กลุ่มไหนบ้างไม่ต้องลงทะเบียน เตรียมรอ รับเงินเยียวยา 7,000 บาทเลย

โครงการ เราชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไ ว รั สโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว จะก่อให้เกิດการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น …

Read More

คนเกิ ด 4 วันนี้ ป ากพ าร วย เรียกเงิ นได้เงิ น เรียกทอ งได้ทอ ง ร่ำร วย สุขสบ าย

เป็นคนง่าย อะไรก็ได้ ไม่จุกจิก เ รื่ อ งม า ก สำหรับในเ รื่ อ ง การงานคุณ อย า กจะทำงาน แบ บอิสระ ไม่ต้องมีใคร มาบังคับ ซึ่งแปลกม า ก เพราะห า กยิ่งบังคับคนเ กิดวันศุกร์ ยิ่งไม่ทำงาน เพราะเมื่อไหร่ …

Read More

สินเชื่อ SCB กู้ได้สูงสุด 1 แสนบาท สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ

สวัสดีครั บวันนี้มีสิ นเชื่อดีดีมาแนะนำนะครับ สินเชื่อของไทยพานิชณ์หรือ SCB Speedy Cash ที่สมัครง่าย ผ่าน   แอป SCB EASY ไม่ต้องบุคคลค้ำประกัน หลายคนอาจเข้าใจว่าบัต รกดเงิ นสด ใช้ง านยุ่ งย ากหรือไม่มีโปรโมชันดี เหมือนการใช้บัตรเครดิต แต่นั่นคือความเข้าใจผิด เพราะบัตรกดเงินสดมีตัวเลือกให้ผ่อนซื้อสินค้า หรือโปรโมชันเยอะไม่แพ้กัน หากให้สรุปคำจำกัดความของบัตรกดเงินสดให้ง่ายที่สุดก็คือ สินเชื่อหมุนเวียนประเภทหนึ่ง ที่อยู่ในรูปแบบของบัตรกดเงินสด นั่นเอง   …

Read More