คนเกิ ด 4 วันนี้ ป ากพ าร วย เรียกเงิ นได้เงิ น เรียกทอ งได้ทอ ง ร่ำร วย สุขสบ าย

เป็นคนง่าย อะไรก็ได้ ไม่จุกจิก เ รื่ อ งม า ก สำหรับในเ รื่ อ ง การงานคุณ

อย า กจะทำงาน แบ บอิสระ ไม่ต้องมีใคร มาบังคับ ซึ่งแปลกม า ก

เพราะห า กยิ่งบังคับคนเ กิดวันศุกร์ ยิ่งไม่ทำงาน เพราะเมื่อไหร่

ที่อย า กทำงาน เดี๋ยวจะทำเอง ในเ รื่ อ งของความรักคุณเป็นคนป า กไม่ตรงกับใจ

ใช่ก็บอ ก ไม่ใช่ รักก็บอ ก ไม่รักคนเกิ ดวันศุกร์ ห า กไม่ได้ไปธุระสำคัญ

ก็มักจะไม่แต่งตัว มองผ่าน นึกว่าคุณป้า ข้างบ้ านแต่ความจริงแล้ว

เป็นคนที่หน้าต าดี ห า กแต่งตัว ก็อาจทำให้ คนรอบข้าง ช็อ คซีนีม่าได้ คุณเป็นคนนิ สั ยดีแต่ไม่ค่อยไว้ใจใคร

ที่เช่นกันในปลายปีนั้นมีโอ ก าส ที่จะได้รับโช คได้ รับท รัพย์ก้อนโต

บ้ านและรถ กำลังรอคุณอยู่ ในช่วงปลายปีอย่ างแน่น อ น

วันพุธ

 

คุณเป็นคนเก่งม า กจน คนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้ นอ ก จ า กคุณ ทำตัวของคุณเอง มองดูภายนอ ก

คุณดูเป็นคนเฮอามีเพื่อนฝูงม า กมาย เป็นมนุษย์สังคม แต่จริง แล้วคุณ

ไม่ค่อยเปิดเผย เ รื่ อ งส่วนตัว ให้ใครรับรู้คุณเป็นคนที่มี มุมของตัวเอง

เป็นคนที่เข้าถึงย า ก แอบซ่อนอะไร ในใจหลาย อย่ างแบ บชนิด ที่คนรอบข้าง ค าดไม่ถึงเป็นคนที่

วันจันทร์

 

เป็นคนที่มี เหตุผลม า ก และ เชื่ อมั่นในความคิด ของตัวเอง คุณเป็นคนที่ บุคลิคภาพ

ดีน่าเ ชื่อถือ เป็นที่ ปรึกษาที่ดี คนรอบข้าง มักจะรู้สึก อบอุ่นใจดูเผิน เหมือนคุณเป็นคนหยิ่ง แต่ความจริงแล้ว

เป็นคนใจดี มีเมตต า ใจกว้าง ไม่ชอบถูกคนอื่น เอาเปรียบและ ไม่ชอบเอา เปรียบใคร

คุณเป็นคนที่ เก็บความรู้สึก เก่งม า ก เวลามีความเ ค รี ย ด หรือมีปั ญ ห าอะไร

มักไม่แสดง ออ ก มา มื่อได้อยู่ ใกล้คุณในช่วงของปลายปีนี้ด วงของคุณนั้น มีโอ ก าส

ที่จะได้ลาภลอย เป็นบ้ านหลังโต ไม่ก็รถคันใหม่ อย่ างแน่น อ น

วันอาทิตย์

 

เป็นคนที่โดดเด่นม า ก ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ก็จะเป็น ดาวเด่น ที่นั่น โดยเฉพาะ ในเ รื่ อ งของการงาน

เพราะคนเกิ ด วันอาทิตย์ เป็นคนที่มีความรับผิ ดชอบสูง และ มีเป้าหมาย ในชีวิตชัดเจน

จึงทำให้คนเ กิดวันอาทิตย์ เป็นที่จับต ามอง ของผู้ใหญ่

ในที่ทำงาน เป็นคนจริงจังขยัน มีความกระตือรือร้น นิ สั ยเหล่านี้แหละ ที่จะทำให้คุณ

ประสบความสำเร็จ ในชีวิต ในเ รื่ อ งของ ความรักคนเ กิดวันอาทิตย์นี้ ใจแข็งยิ่งกว่า

หินแกรนิต เพราะรัก คนย า กม า ก อย่ างม า ก ก็ได้แต่แอบชอบหรือปลื้มเท่านั้น

แต่ห า กคุณ ได้รักใครสักคนแล้ว ก็ย า กที่จะ ถอนใจ คุณเป็นคนที่ไม่ค่อย คิดเล็กคิดน้อย